De Technische Commissie

De Technische Commissie van de KMSV bestaat uit de voorzitter, A.W.M. van der Grinten, de secretaris, M.P.H. Verburgh en de leden J. Schout en J-F. Snijdewint. De TC is verantwoordelijk voor de schermtraining, wedstrijdkalender en de opleiding voor het militaire “Meesterbrevet”, tevens faciliteert de TC de opleidingen tot schermleraar en scheidsrechter. De KMSV beschikt in 2017 binnen haar ledenbestand over en aantal schermleraren, waarvan de Maîtres Leo Sannen en Toon van der Grinten en de Prévôts Anne-Marieke van Hulst en Jasper Schout zich actief bezig houden met de training van de KMSV leden. De beide Maîtres trainen tevens de KMSV selectie die bestaat uit de actief dienende militaire selectieleden van Defensie.

Jaarlijks stelt de TC het wedstijdprogramma samen waar de SPK competitie een belangrijk deel van uitmaakt met een maandelijkse wedstrijd op degen, verder wordt jaarlijks het Nationale Militaire Kampioenschap en een Internationale Militaire Equipecompetitie voor het Bureau Internationale Militaire Sport georganiseerd gedurende een meerdaagse schermweek. Traditioneel is ook de Sabelwedstrijd om de Bronbeek-Klewang, die altijd in de tweede deel van het jaar plaats heeft op het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen “Bronbeek” te Arnhem. Voor de landelijke KNAS competities worden gedurende een vol week-end de wedstrijden om de Zilveren Degen, Sabel en Floret georganiseerd.

Binnen de Defensie organisatie verzorgt de TC van de KMSV alle scherm gerelateerde activiteiten, van wedstrijd, training, demonstratie tot onderdeels-clinic en zet daarmee de rijke militaire schermtradities van de Koninklijke Officiers -en Koninklijke Onderofficiers Schermbond voort.