Bestuur

KMSV bestuur 2016

 

Bestuurssamenstelling 2016 v.l.n.r : A.W.M. van der Grinten, G.V. van Heerde, I. Knape, A-M van Hulst, J.M. Folmer, M.H.G. van Zeijts, M.H.P. Verburgh, G. Beekhuizen en J-F Snijdewint

Voorzitter
voorzitter@kmsv.nl
J.M. Folmer
Brigadegeneraal
Vicevoorzitter
viceVz@kmsv.nl
A-M. van Hulst
Adjudant Klu
Secretaris
secretaris@kmsv.nl
Mw. Mr. C.A. Knape
Penningmeester
penningmeester@kmsv.nl
Drs. G.V. van Heerde
Reserve Eerste-luitenant b.d. der Infanterie
Voorzitter Technische Commissie
vzTC@kmsv.nl
A.W.M. van der Grinten
Luitenant-kolonel b.d. der Infanterie
Secretaris Technische Commissie
wedstrijden@kmsv.nl
M.H.P. Verburgh BSc
Eerste-luitenant KLu
Lid Technische Commissie Technische ondersteuning
wedstrijden@kmsv.nl
J.F. Snijdewint
Adjudant b.d. der Intendance
Lid Technische Commissie  Wedstrijdorganisatie
wedstrijden@kmsv.nl
G. Beekhuizen
Adjudant b.d. der Koninklijke Marechaussee
Adviseur
adviseur@kmsv.nl
Drs. M.H.G. van Zeijts RA
Brigadegeneraal b.d.
Redacteur 
redacteur@kmsv.nl
Vacant
Redacteur a.i. Björn Blaas

Korporaal der eerste klasse


Zie hieronder voor statuten en huishoudelijk reglement:

KMSV statuten

Huishoudelijk Reglement van de KMSV