Archief voor Auteur: Webmaster

KMSV op NK Equipe 2013

Op zaterdag 6 juli heeft na vele tientallen jaren een KMSV equipe bestaande uit actiefdienende jonge militairen deel genomen aan het Nationale Kampioenschap. Ze wisten op een verdienstelijke 11 de plaats beslag te leggen. Op de foto van links naar rechts: Korporaal-Adelborst Willem Santema, Elnt Pelle Castenmiller (teamcaptain), Tlnt Michel Beverloo en LTZA3 Thimo Dalm.NK Equipe 2013

Afscheid VOKIM – CDRE J. Snoeks

Op vrijdag 5 juli 2013 heeft CDRE J. Snoeks afscheid genomen als laatste VOKIM van de Marine. Tijdens zijn FLO-receptie heeft hij aan de voorzitter TC een wisselprijs overhandigd, de VOKIM beker, die als prijs geldt voor de jaarlijkse equipe-ontmoeting tussen Cadetten en Adelborsten. In een kort woord is hij bedankt voor zijn inzet m.b.t. het militaire schermen.

Erelid LKol b.d. der Cavalerie M.C. van der Hoog overleden

Ons erelid Luitenant-Kolonel b.d. der Cavalerie M.C. van der Hoog is op maandag 17 juni j.l. op de leeftijd van 82 jaar overleden. Een zeer prominent lid van de KMSV is daarmee heengegaan. Het bestuur van de KMSV condoleert de nabestaanden van Max van der Hoog en wenst hen alle sterkte met het verwerken van dit verlies. Tijdens de uitvaart werd het bestuur en de vereniging vertegenwoordigd door ons bestuurslid Gerrit Beekhuizen en ons erelid Martin Ariaans. Max van der Hoog trad als Ritmeester in 1964 toe tot het KOS bestuur en bleef in verschillende betuursfuncties lid tot 1986. In die 22 jaren vervulde hij o.m. de functie van commissaris materieel (4 jaar), de functie van voorzitter TC (5 jaar) en de functie van vice-voorzitter gedurende 7 jaren.