Bestuur

Bestuurssamenstelling 2017 v.l.n.r : B.O. Blaas, A.W.M. van der Grinten, J. Schout, A-M van Hulst, J.M. Folmer, M.H.P. Verburgh, G.V. van Heerde en Mevrouw I. Knape. (op deze foto ontbreekt J-F Snijdewint )

Voorzitter
voorzitter@kmsv.nl
J.M. Folmer
Brigadegeneraal
Vicevoorzitter
viceVz@kmsv.nl
A-M. van Hulst
Adjudant Klu , Prévôt d’armes
Secretaris
secretaris@kmsv.nl
Mw. Mr. C.A. Knape , Moniteur
Penningmeester
penningmeester@kmsv.nl
Drs. G.V. van Heerde
Reserve Eerste-luitenant b.d. der Infanterie
Voorzitter Technische Commissie
vzTC@kmsv.nl
A.W.M. van der Grinten
Luitenant-kolonel b.d. der Infanterie, Maître d’armes
Secretaris Technische Commissie
wedstrijden@kmsv.nl
M.H.P. Verburgh BSc
Kapitein KLu
Lid Technische Commissie Technische ondersteuning
wedstrijden@kmsv.nl
F.N. van der Wilt
Eerste-luitenant KL Logistiek Geneeskundigedienst
Lid Technische Commissie  Wedstrijdorganisatie
wedstrijden@kmsv.nl
J. Schout
Tweede-luitenant KL Sportorganisatie, Prévôt d’armes
Adviseur
adviseur@kmsv.nl
Drs. M.H.G. van Zeijts RA
Brigadegeneraal b.d.
Redacteur 
redacteur@kmsv.nl

Björn Blaas

Korporaal der eerste klasse, Prévôt d’armes


Zie hieronder voor statuten en huishoudelijk reglement:

KMSV statuten

Huishoudelijk Reglement van de KMSV