AANPASSING JAARPROGRAMMA

Door de Corona maatregelen afgelopen periode zijn een aantal KMSV activiteiten afgelast. Zo heeft de Assautweek geen doorgang kunnen vinden en zijn enkele SPK’s afgelast. Helaas hebben de Corona maatregelen nog hun invloed op het jaarprogramma en zijn de volgende zaken van toepassing.

  1. Locatie Huis ter Heide is vanaf onmiddellijke ingang niet meer beschikbaar voor schermactiviteiten zoals de SPK. Reden is dat Wallaart Sacre Kamp (Huis ter Heide) in zijn geheel door Defensie wordt gebruikt als quarantaine locatie voor militairen die gepland staan om op uitzending te gaan.
  2. De activiteiten op de KMA hebben een beperktere omvang omdat de KMA genoodzaakt is haar activiteiten te spreiden over locaties en datums, zodat cadetten en kaderladen aan de 1,5 meter regel kunnen voldoen. De al schaarse capaciteit op de KMA is hierdoor nog schaarser geworden.

Het bestuur van de KMSV is bezig om de volgende activiteiten te organiseren:

  1. Nederlands Militair Kampioenschap Schermen (30-10-2020)
  2. SPK (30-10-2020)
  3. KMSV wedstrijd op Degen (combi NMK en SPK) (30-10-2020)
  4. ALV en ledendiner (30-10-2020)
  5. Zilveren Degen (31-10-2020)

Bovengenoemde vijf activiteiten vinden allen voorlopig plaats op de KMA te Breda. Door de maatregelen en de daaruit voortvloeiende (indirecte) beperkingen is het bestuur genoodzaakt keuzes te maken in het programma. Hierdoor zal er geen Zilveren Floret en Zilveren Sabel plaatsvinden tijdens Zilveren Wapens. Niet alle activiteiten van de Assautweek zullen dit jaar georganiseerd worden, enkel de traditionele KMSV Degen wedstrijd, ALV en het ledendiner. Voor de overige edities van de SPK is het bestuur nog aan het kijken naar een alternatieve locatie.

Wij hopen dat de leden begrip hebben voor de situatie en doen hiermee als bestuur een verzoek op de flexibiliteit van een ieder.