Archief voor Auteur: Webmaster

Koning Willen II toernooi te Tilburg

Op 20 september hebben de KMSV schermers zich verdienstelijk gemaakt op het KWII toernooi dat werd georganiseerd door schermvereniging Rapier te Tilburg. Björn Blaas werd als KMSV schermer zelfs 2e en ging er met het zilver vandoor bij Heren degen senioren. KMSV lid Michael van der Klip (uitkomend voor Des Villiers) werd 3e in dezelfde categorie. Namens het bestuur willen wij beide heren feliciteren met hun prestaties.

Vicevoorzitter KMSV bevorderd.

Vicevoorzitter KMSV – SMI Anne-Marieke van Hulst – is aangenomen op een functie binnen de LO/Sport groep op de KMA. Zij zal hierbij tevens worden bevorderd tot adjudant. Het bestuur feliciteert Anne-Marieke met haar nieuwe functie en bevordering.

Zilveren Wapens 2015

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober wordt op alle drie de wapens het Zilveren Wapens toernooi georganiseerd. Locatie is net als voorgaande edities de Bernhardkazerne te Amersfoort. U kunt zich inschrijven via Nahouw.net. Vrijdag 16 oktober is tevens SPK8.

Erelid J. de Kleyn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer de Kleyn is op maandag 2 februari 2015 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk.

Receptie-02-02-15--148 Receptie-02-02-15--150

Als Majoor der Infanterie trad Jan de Kleyn in 1981 toe tot het bestuur van de Koninklijke Officiers Schermbond in de functie van voorzitter Technische Commissie. Hij bekleedde deze functie t/m 1983 inmiddels werd hij bevorderd tot Luitenant-kolonel. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de commissie die in 1982 het 85- jarig KOS jubileum organiseerde. Door o.m. het bataljoncommando dat volgde heeft hij zijn activiteiten als bestuurslid en verdienstelijk sabreur moeten onderbreken maar in 1987 werd Jan in de rang van Kolonel vice-voorzitter van de KOS waarna hij in 1988 het voorzitterschap op zich nam t/m 1995.  De grote verdienste van Jan de Kleyn in deze periode was de voorbereiding en uiteindelijke realisatie van de fusie tussen de Koninklijke Onderofficiers Schermbond en de Koninklijke Officiers schermbond. Een delicate zaak die gezien de rijke historie van beide bonden al in eerdere stadia tot mislukken was gedoemd. Ondanks zijn bevordering tot Brigade-generaal en het bekleden van de functie van Hoofd Personeel KL in de laatste jaren van zijn voorzitterschap heeft hij deze fusie in nauwe samenwerking met de voorzitters van de KOOS tot stand gebracht. Naar aanleiding van bovengenoemde feiten en meer (bestuurlijke) schermverdiensten van Jan de Kleyn is het voorstel hem tot het eerste erelid van de KMSV te benoemen met algemene stemmen door de ALV op de fusievergadering aangenomen.  Het KMSV bestuur is Jan de Kleyn zeer erkentelijk voor de inspanningen die hij zich getroost heeft gedurende 13 jaren in het KOS bestuur en feliciteert hem ook namens haar leden met de Koninklijke onderscheiding die hem door de Koning is toegekend.

Succesvol CHAL COMD RMA 2014

20141128_162352Het militaire schermen heeft op vrijdag 28 november goede resultaten geboekt tijdens de CHALLENGE COMD RMA op de KMS te Brussel. Een team van de NLDA was zeer succesvol en heeft een 1ste plaats weten te behalen en ook individueel is er goed gepresteerd. Tlt Maurice Verburgh werd 3e, LTZ3 Thimo Dalm 5e, CSgt Thijs M. 7e en Jaap van den Berg 8e. Csgt Noud Demoulin werd 24e.

20141128_162647