Geen SPK meer in 2020

Het Kabinet heeft op 17 november handhaving van de ‘gedeeltelijke lockdown’ afgekondigd tot minimaal half december. De maatregelen geven geen ruimte om de SPK onder de gestelde voorwaarden te laten doorgaan. De handhaving van de ‘gedeeltelijke lockdown’ duurt minimaal tot enkele dagen voor de geplande SPK van december. Mede hierdoor heeft het bestuur gekozen om alvast zekerheid te verschaffen en trekt de stekker uit de SPK competitie voor 2020. Dit betekend automatisch dat er onvoldoende edities zijn geweest om te kunnen spreken over een volwaardig ‘klassement’. Er zal over 2020 dan ook geen winnaar worden aangewezen. Het bestuur hoopt in januari 2021 weer te kunnen starten en zal de ontwikkelingen rondom Corona blijven volgen. Het bestuur wens een ieder een gezond 2020 en hoopt een ieder weer te zien in 2021.