Opmaat fusie

Een wedstrijd waar een aantal senioren/veteranen graag naar toe gaan, is het “Grenadiers Senioren Sabel toernooi in Bronbeek, georganiseerd door de smilo A. J. van der Weg. Toch is het aantal deelnemers van dertien wat mager, ondanks de gerenommeerde nasi goreng die in het vooruitzicht is gesteld. Ook hier een teken van terugloop in de belangstelling, terwijl Bronbeek toch vrij centraal ligt en op zich een interessante plaats waar heel wat historie bewaard wordt en ook te zien is.

Vijfennegentig jaar KOS. Dit jubileum Assaut/Wapenfeest wordt in september 1992 gehouden op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. De ongebruikelijke datum, zo laat in het jaar, is gekozen omdat vroeg in het jaar een groot contingent adelborsten op detachering of bootjesreis is. Het Assaut/ Wapenfeest is een succes, vooral ook door een sterke bezetting van het internationale degen équipe toernooi waarin dertien militaire équipes elkaar bestrijden. Polen, Frankrijk en Zweden blijken de drie sterksten, terwijl de KOOS op een vierde plaats eindigt. Het is een prima toernooi met een zeer goede sfeer en uitstekend georganiseerd en geleid door maître Van Winden.

Regelmatig worden de besturen in hun samenstelling aangetast door uitzendingen in verband met vredesoperaties in Cambodja en Joegoslavië. En tegelijkertijd zijn er omvangrijke reorganisaties in de krijgsmacht aan de gang die zeer veel extra werk veroorzaken. Ondanks dat zien de KOOS en de KOS toch kans een gezamenlijk initiatief uit te werken tot een succesvolle formule: het Super Prestige Klassement (SPK). Dit klassement loopt over l jaar, waarin een rangschikking van de schermers wordt bereikt, die afhangt van de behaalde resultaten in daarvoor door de TC°s speciaal aangewezen wedstrijden.

Naast de winst van dergelijke initiatieven, die de schermers moeten motiveren aan toernooien deel te nemen, staan ook weer gevoelige verliezen, zoals het overlijden van maître kapitein van vakdiensten G.S. Kraak, drager van de Erkentelijkheids medaille van de KOOS. Een bescheiden man die zeer veel heeft betekend voor een groot aantal schermers, zowel van KOS, KOOS als van S.V. Valiant. Iemand die altijd bereid is geweest te helpen bij het organiseren en begeleiden van wedstrijden.

Het is inmiddels 1994 geworden en de leden van de KOOS en de KOS, elk in hun eigen ledenvergaderingen, hebben vrijwel unaniem besloten de besturen het mandaat te geven tot een fusieproces te komen met als resultaat een nieuwe vereniging de Militaire Schermvereniging.

De werkgroepen, die de voorbereidingen voor de fusie moeten uitvoeren, hebben in 1994 en 1995 hard gewerkt en tenslotte kunnen in februari 1996 beide voorzitters met gepaste trots in een gezamenlijke verklaring aan hun leden mededelen dat de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en een overgangsregeling gereed zijn om in de Algemene Ledenvergadering van 1996 ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. Tevens wordt de belangwekkende mededeling gedaan dat Z.K.H. Prins Bernhard bereid is het Beschermheerschap van de KMSV te aanvaarden en dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd de KMSV het predikaat ‘Koninklijke’ te verlenen voor de komende 25 jaar.

Tijdens het 99e Assaut/ 86e Wapenfeest in de Kromhoutkazerne te Utrecht komt de historische fusie tot stand tussen de KOS en de KOOS, als beide afzonderlijke Ledenvergaderingen zich op dinsdag 19 maart 1996 akkoord verklaren met de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke Militaire Schermvereniging en in een direct aansluitende gemeenschappelijke Ledenvergadering bij acclamatie het nieuwe bestuur van de KMSV kiezen.

Het Assaut van de KMSV wordt besloten met een grandioze receptie waar het bestuur vele autoriteiten en genodigden mogen ontvangen en de felicitaties in ontvangst nemen met het bereikte fusieresultaat. Na de receptie wordt tijdens een diner de saamhorigheid van de KMSV-leden beklonken. Het blijkt toch mogelijk om l (KOS) + l (KOOS) = l (KMSV) te laten zijn. Zo ziet men, rekenkunde is nog niet het einde, maar de samenvoeging is wel logisch.