Maître Leo Sannen schermleraar niveau 5

Maître Leo Sannen heeft van het KNAS bestuur het diploma schermleraar niveau 5 ontvangen. Het bestuur feliciteert Leo met deze geweldige waardering en erkenning voor zijn vakmanschap.