INSCHRIJVEN NMK + SPK8

  PERSOONSGEGEVENS (VERPLICHT)

  Legitimatie

  Legitimatie documentnummer (niet nodig i.g.v. SMARTCARD)

  IK MELD MIJ AAN VOOR:

  NMK+SPK (30-okt)Zilveren Degen (31-okt)

  Uw gegevens worden in het kader van de AVG gebruikt t.b.v. aanmelden als schermer op militair terrein alsmede om de aantallen deelnemers te bepalen voor de activiteiten. Vanuit de COVID Noodverordening zijn aanvullende gegevens benodigd om contactonderzoek uit te voeren indien er Corona besmetting plaats vind. De gebruikte gegevens worden door de verplichting van de Noodverordening 14 dagen bewaard en na afloop verwijderd.

  Indien u niet alle gegevens juist aanlevert, kan u de toegang tot de locatie worden geweigerd.

  Aanmeldingen worden periodiek verwerkt. Indien u specifieke vragen heeft, deze gelieve te mailen naar wedstrijden@kmsv.nl