Voorlopig programma 2022

Dit jaar zal het programma van de traditionele Assautweek er anders uitzien dan vorige jaren. Dit komt door logistieke beperkingen en door de wijziging van het Nationaal Militair Kampioenschap (NMK) Schermen naar een Open Militair Kampioenschap (OMK). Het onderdeel NMK Schermen is de afgelopen jaren teruggelopen qua deelnemersaantal waardoor de status van militair titeltoernooi niet langer houdbaar was. Hiervoor is in de plaats het Open Militair Kampioenschap teruggekomen. Grote verschil met het NMK is dat er formeel geen titel valt te behalen, maar er wel een ander concept mogelijk is. In dit nieuwe concept staat het OMK Schermen open voor KMSV-leden die niet (meer) in actieve dienst zitten. Hierdoor kunnen KMSV-leden meedoen aan het OMK Schermen en strijden voor een defensie-medaille. Hierdoor is de noodzaak om zaken te splitsen in het programma komen te vervallen. Tevens een primeur omdat we hierdoor het OMK laten bestaan uit twee separate onderdelen, namelijk het OMK Schermen (individueel) en het OMK Equipe. Lees hiervoor verder bij de onderdeelsuitleg.

            Zoals aangehaald is niet alleen het NMK Schermen aangepast maar hebben we ook te maken met beperkingen in de logistiek. Door de bezuinigingen bij defensie van de afgelopen jaren zijn locaties gesloten en de eenheden verhuisd naar andere locaties. Tevens is er een grotere behoefte aan operationeel gerede eenheden wat resulteerd in een druk oefen- en sportprogramma en daarbij worden er steeds meer opleidingen verzorgd om de tekorten bij defensie weg te werken. Dit alles heeft consequenties voor de beschikbaarheid van sportlocaties, faciliteiten, beschikbaar personeel, etc. Kort samengevat: minder flexibiliteit in het aanvragen van zaken. Dit heeft ertoe geleid dat er moeilijke keuzes gemaakt moesten worden en we wederom niet alle onderdelen kunnen aanbieden zoals we dat gewend zijn. Zie het (concept) programma voor de onderdelen behorende bij het Assaut van 2022.  

Omdat de Sportcommisies van de krijgsmachtonderdelen verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de OMK’s is er een samenwerking met de sportcommissie van de Koninklijke Marrechaussee en zijn we derhalve te gast op de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn.

Graag wil het bestuur onder de aandacht brengen dat het van belang is dat men zich tijdig inschrijft om doorgang van alle onderdelen te kunnen garanderen. Eind juli moet het inschrijfsysteem worden geopend op de website van de KMSV. Houdt deze goed in de gaten. Hierbij is van belang dat deadline voor inschrijven OMK Equipe 1 september zal zijn, om in geval van te weinig deelname nog op invitatiebasis aan voldoende equipes te komen.

Programma OMK en Assautweek 2022

Datum:           20+21 oktober 2022

Locatie:          Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn.

Adres:            Frankenlaan 70,  7312 TG,  Apeldoorn

Donderdag 20 oktober 2022

Tijden                                                     Programma

09:00 uurAanvang OMK Schermen (degen senioren) – poules
09:00 uurAanvang KMSV Sabel
12:00 uurLunch
13:00 uurOMK Schermen – eliminaties
16:00 uurPrijsuitreiking
17:00 uurAlgemene Ledenvergadering KMSV
18:30 uurSocial + maaltijd
22:00 uurEinde programma 20 oktober

Vrijdag 21 oktober 2022

Tijden                                                     Programma

09:00 uurAanvang OMK equipe
12:00 uurLunch
13:00 uurAfbouw en opruimen door alle aanwezigen
XX:XX uurEinde programma 21 oktober


Informatie programma-onderdelen

OMK Schermen

Houdt rekening met volgende bepalingen:

 • 07:45 uur: Appèl deelnemers in hal sportgebouw
 • 08:15 uur: Sluiting inschrijving
 • 08:30 uur: Opening in uniform DT (militair) of Tenue de Ville[1]
 • 08:50 uur: Bekendmaking wedstrijdformule en poule-indeling
 • 09:00 uur: Warming-up
 • 09:30 uur: Aanvang OMK Schermen – poules.
 • Wedstrijden zijn overeenkomstig met de bepalingen van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) met inbegrip van bepalingen betreffende wapens en kleding.
 • Houdt rekening met zelf jureren

KMSV Sabel

Houdt rekening met volgende bepalingen:

 • 07:45 uur: Appèl deelnemers in hal sportgebouw
 • 08:15 uur: Sluiting inschrijving
 • 08:30 uur: Opening in trainingspak (over schermkleding)
 • 08:50 uur: Bekendmaking wedstrijdformule en poule-indeling
 • 09:00 uur: Warming-up
 • 09:30 uur: Aanvang KMSV Sabel
 • Wedstrijden zijn overeenkomstig met de bepalingen van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) met inbegrip van bepalingen betreffende wapens en kleding.
 • Houdt rekening met zelf jureren

OMK Equipe

Houdt rekening met volgende bepalingen:

 • Deadline inschrijven per email (wedstrijden@kmsv.nl) 1 september
 • 08:00 melden teams (tot 08:30) en warming up
 • 09:00 uur: Aanvang OMK Equipe
 • Wedstrijden zijn overeenkomstig met de bepalingen van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) met inbegrip van bepalingen betreffende wapens en kleding.
 • Houdt rekening met zelf jureren.
 • Equipe bestaat maximaal uit drie schermers en een reserve. Equipe dient tevens minimaal te bestaan uit twee KMSV-leden.

[1] Versie van nette combinatie. Dit bestaat uit broek met hemd en (optioneel) een jasje.