Schermbrevet

Op 15 maart 2010 heeft commodore Bart Hoitink als voorzitter van de Defensie Sportraad  Aanwijzing DSR 001 ondertekend. De CDS heeft in september 2009 de Defensie Sport Raad ingesteld om invulling te geven aan zijn beleidsverantwoordelijkheid voor lichamelijke oefening, fysieke training en sport. Daarbij wordt sport op een eenduidige manier gepositioneerd en zo doelmatig en doeltreffend mogelijk ingericht. In de Defensie Sportraad zijn alle krijgsmachtdelen vertegenwoordigd en daarnaast Hoofd Bureau Internationale Militaire Sport.

De eerste DSR-aanwijzing betreft de toekenning van het schermbrevet ‘meester op een of meerdere wapens’. In de aanwijzing zijn de eisen voor toekenning opgenomen en de procedure voor het afleggen van het examen. De Commandant Nederlandse Defensie Academie is de bevoegde autoriteit om het schermbrevet toe te kennen. Als gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie had hij deze bevoegdheid ook al conform de oude landmachtregeling. De Koninklijke Militaire Schermvereniging verzorgt de afname van de examens en ziet toe op het juiste verloop en het vereiste niveau.

De militair die slaagt voor het examen ontvangt naast een door C-NLDA en voorzitter KMSV getekende oorkonde het aan het brevet gekoppelde onderscheidingsteken. Dit ‘meester-embleem’ mag conform het kledingvoorschrift van het betreffende krijgsmachtdeel op het uniform worden gedragen. Cadetten en adelborsten die het schermbrevet behalen, ontvangen van C-NLDA de ‘meesterdegen’ welke hij mag dragen tijdens zijn opleiding.

Zie tevens de informatie die u vindt onder Technische Commissie.

Sinds de wijziging en invoering van de vernieuwde regelgeving met betrekking tot het verkrijgen van het Brevet “Meester op de wapenen”  ( d.d. 15 maart 2010) zijn de volgende brevetten door de Commandant van de Nederlandse Defensie Academie uitgereikt:

2011    CVdg KLu Pelle Castenmiller “Meester op Degen”

2012    LTZ3 Cederic van Petegem “Meester op Degen”

2013    TLt  KLu Maurice Verburgh “Meester op Degen”

2014    CVdg KLu Max van Rijn “Meester op Degen”

2014    Sgt KL Jasper Schout “Meester op Degen”

2015    CSgt KL Thijs M. “Meester op Degen”

2015    Adj Maj (BEA) Werner Huijsmans “Meester op Floret, Sabel en Degen”

2016    CKpl KL Joris Bontes “Meester op Degen”

2016    Kpl KLu Björn Blaas “Meester op Degen”

2016    LTZ2LD Thimo Dalm “Meester op Degen”

2018    TLt  KLu Antoinette Hofman “Meester op Sabel”