Floret Individueel

Floret IndMaître Theo van Leeuwen bokaal

Maître Theo van Leeuwen, Voorzitter van de wereldbond voor gehandicapte schermers heeft in 1991 een bokaal ter beschikking gesteld voor de wedstrijd Floret individueel hoofdafdeling. Bij de samenvoeging in 1996 is de prijs herbestemd door het toen zittende bestuur voor floret individueel B-poule. Indien eenzelfde persoon de prijs driemaal achtereen of vijfmaal in totaal heeft gewonnen, ontvangt hij deze in eigendom.  Het KMSV-bestuur heeft in 2002 besloten deze beker in het vervolg i.v.m geringe deelname de navolgende status te geven: Floret individueel


In 1991 is de prijs gewonnen door dhr L.S.A. SANNEN

In 1992 is de prijs gewonnen door dhr C.G. BOUWMAN

In 1993 is de prijs gewonnen door dhr L. SANNEN

In 1994 is de prijs gewonnen door dhr M. BROODBAKKER

In 1995 is de prijs gewonnen door dhr S.J. BANGMA

In 1999 is de prijs gewonnen door dhr E. BEL

In 2002 is de prijs gewonnen door dhr G. van HEERDE

In 2003 is de prijs gewonnen door dhr J.A. ROELSE

In 2004 is de prijs gewonnen door dhr A.E.W.M. CASTERMANS

In 2005 is de prijs gewonnen door dhr L.S.A. SANNEN

In 2006 is de prijs gewonnen door dhr D. NIVARD

In 2007 is de prijs gewonnen door dhr A.E.W.M. CASTERMANS

In 2008 is de prijs gewonnen door dhr A.E.W.M. CASTERMANS

In 2009 is de prijs gewonnen door dhr D. NIVARD

In 2010 is de prijs gewonnen door dhr M. BROODBAKKER

In 2011 is de prijs gewonnen door dhr D. NIVARD

In 2012 is de prijs gewonnen door dhr G. van HEERDE

In 2013 is de prijs gewonnen door dhr E. van der HAM

in 2014 is de prijs gewonnen door dhr L.S.A. SANNEN

in 2015 is de prijs gewonnen door dhr B.O. BLAAS

in 2016 is de prijs gewonnen door dhr M. BROODBAKKER

in 2017 is de prijs gewonnen door dhr B.O. BLAAS

In 2018 is de prijs gewonnen door dhr. G. van HEERDE

In 2019 is de prijs gewonnen door dhr. M. BROODBAKKER

In 2020 is er door de Corona pandemie niet geschermd

In 2021 is de prijs niet uitgereikt

In 2022 is de prijs niet uitgereikt

Met ingang van 2023 wordt deze categorie niet meer geschermd.