Redoublement

Het verenigingsblad van de KMSV is de “Redoublement”. Hieronder staan de laatste Redoublements digitaal zodat u ze (nog eens) door kunt lezen. De Redoublements die hier niet staan, zijn op aanvraag per e-mail verkrijgbaar.

!!! Door omstandigheden zijn niet alle Redoublements digitaal bij het bestuur aanwezig. Hier wordt momenteel aan gewerkt , we missen er een achttal, zie tekst hieronder !!!

Heeft u nog oude Redoublements controleer dan of u de volgende kunt aanleveren: jaargang 1 (1996) mei nr 2, jaargang 4 (1999) van april tot december, jaargang 5 (2000) vanaf mei tot jaargang 8 (2003). Heeft u exemplaren uit deze periodes dan kunt u die opsturen naar de webmaster@kmsv.nl. We zullen de ontbrekende uitgaven dan digitaliseren en toevoegen. Bij voorbaat dank.

N.B. Het laden van de bestanden kan enige tijd vergen; dit is afhankelijk van uw internetverbinding.