SPK3 KOMT TE VERVALLEN

Defensie heeft donderdag 12 maart aanvullende maatregelen genomen tegen het Corona virus. Aangezien het SPK op militair terrein wordt georganiseerd volgen wij als bestuur de maatregelen van Defensie. Hierdoor komt de SPK van maart te vervallen. Wij volgen de berichtgeving rondom Corona en zullen eventuele maatregelen via de website en email verspreiden.