Vereniging

De Koninklijke Militaire Schermvereniging (KMSV) is ontstaan uit de Koninklijke Officiers Schermbond (KOS), opgericht in 1897 en de Koninklijke Onderofficiers Schermbond (KOOS), opgericht in 1901.

 

In haar statuten staat het doel van de vereniging verwoord:

‘De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de schermsport in al zijn verschijningsvormen, onder militairen van de krijgsmacht, alsmede onder de leerlingen van de opleidingscentra van de krijgsmacht.’

Schermen is een veelzijdige sport. Schermen vergt namelijk niet alleen fysieke inspanning maar ook inzicht in techniek, tactiek, timing en snelheid. Daarbij zijn doorzetting –en uithoudingsvermogen evenals mentale hardheid noodzakelijke elementen om de sport optimaal te kunnen uitoefenen.

De tegenstander treffen zonder zelf getroffen te worden is wel de eenvoudigste omschrijving van deze oorspronkelijke krijgstechniek die zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld tot een sierlijke, zeer veelzijdige zelfverdedigingssport.

Het hele lichaam wordt intensief gebruikt en de schermer moet zijn tegenstander tijdens het gevecht voortdurend observeren om hem te slim af te zijn door bijvoorbeeld subtiele schijnbewegingen of door onverwachte aanvallen.

Naast aandacht voor zijn eigen aanval moet de schermer voortdurend op zijn hoede zijn voor de listen van de tegenstander. Dit vereist concentratie, inzicht, reactievermogen en beweeglijkheid.

Het is de kunst om het wapen waarmee geschermd wordt zo te leren beheersen dat met kleine, snelle bewegingen treffers kunnen worden gemaakt. Schermen is een sport voor zowel dames als heren, jong en oud en kan tot op oudere leeftijd nog met even veel plezier bedreven worden.