Beschermheer

Onze beschermheer is Zijne Hoogheid Prins Maurits, sportman, reserveofficier bij de Koninklijke Marine en kleinzoon van onze vorige beschermheer, zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. Met diens instemming nam Prins Maurits op 5 oktober 2004 die taak van hem over. Eind 2004 vernamen wij het trieste bericht dat Prins Bernhard was overleden, op de leeftijd van 93 jaar.

Prins Bernhard was een uitzonderlijk beschermheer, die deze functie ruim 66 jaar had vervuld, ruim meer dan de helft van het bestaan van de KMSV. Wij zijn hem dankbaar voor zijn voortdurende belangstelling voor onze vereniging, die onder meer zichtbaar was bij de gelegenheden waarbij hij daadwerkelijk onze Assauts en Wapenfeesten bezocht. De laatste keer was dat bij ons Jubileumassaut in 1997, het jaar waarin wij ons honderdjarig bestaan vierden. Ook stelde hij ieder jaar zijn medaille ter beschikking, de prestigieuze Prins Bernhardmedaille, voor degene die zich het meest verdienstelijk voor de KMSV had gemaakt. De erelijst van hen die deze onderscheiding hebben gekregen is elders te vinden op deze site.

De geschiedenis van het beschermheerschap kan natuurlijk niet los worden gezien van de twee bonden, waarvan de Koninklijke Militaire Schermvereniging de voortzetting is. De Koninklijke Officiers Schermbond werd opgericht in 1897 en de Koninklijke Onderofficiers Schermbond in 1901. In 1997 fuseerden beide tot de Koninklijke Militaire Schermvereniging. Op ons verzoek heeft deze vereniging het predikaat ‘Koninklijk’ (dat de KOS bezat vanaf 11 januari 1900 en de KOOS vanaf 29 november 1905) mogen behouden.

Vanaf mei 1902 bij de KOS en vanaf augustus 1905 bij de KOOS, tot zijn overlijden in 1934, is ZHK Prins Hendrik, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, beschermheer geweest.

Vanaf 1936 is hij voor de KOOS opgevolgd door H.M. Koningin Wilhelmina als beschermvrouwe. ZKH Prins Bernhard werd in maart 1938 beschermheer van de KOS, wat hij dus, via de voortzetting van de KOS in de KMSV, ruim 66 jaar heeft gedaan. Toen Koningin Wilhelmina in 1948 afstand deed van de troon trok zij zich terug als beschermvrouwe van de KOOS. Ook die taak heeft Prins Bernhard toen op zich genomen.

Zo kan onze koninklijke vereniging terugkijken op meer dan een eeuw schermen, onder de bescherming van één koningin en drie prinsen. Wij hopen dat Prins Maurits deze functie lang moge vervullen, in de geest van zijn illustere voorgangers.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit van 1 mei 2013 Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven benoemd tot zijn adjudant in buitengewone dienst. Als adjudant in buitengewone dienst kan Prins Maurits de Koning bijstaan of vertegenwoordigen tijdens ceremoniële militaire aangelegenheden. Op zijn uniform van de Koninklijke Marine zal Prins Maurits het monogram van Koning Willem-Alexander dragen.

Op 1 september 2017 is de beschermheer tevens bevordert naar kapitein ter zee van de Koninklijke Marine.