Technische Commissie

De Technische Commissie van de KMSV verantwoordelijk voor de schermtraining, wedstrijdkalender en de opleiding voor het militaire “Meesterbrevet”, tevens faciliteert de TC de opleidingen tot schermleraar en scheidsrechter. De KMSV beschikt binnen haar ledenbestand over een aantal schermleraren, waarvan de Maîtres Leo Sannen en Toon van der Grinten en de Prévôts Anne-Marieke van Hulst, Jasper Schout en Bjorn Blaas zich actief bezig houden met training van de KMSV leden. De beide Maîtres trainen tevens de KMSV selectie die bestaat uit de actief dienende militaire selectieleden van Defensie.

Het militaire schermvaardigheidsbrevet “Meester op een of meerdere wapens” wordt door C-NLDA uitgereikt aan de militair die slaagt voor zowel een theoretisch als praktijkexamen dat  onder de verantwoordelijkheid van de TC KMSV jaarlijks wordt afgenomen. Het benodigde schermtechnische niveau voor dit schermvaardigheidsbrevet is te vergelijken met de blauwe KNAS Brassardeisen aangevuld met een aantal specifieke eisen die vermeld staan in de regeling.

Tevens faciliteert de TC KMSV militairen die opgaan voor de KNAS schermleraarniveau’s 1 t/m 5. Niveau 1 betreft de Animateur: opvang nieuwe leerlingen, ouders, basisbegrippen en handelingen e.d. Minimum leeftijd op datum examen is 16 jaar. Deze opleiding wordt op dit moment niet gegeven. Niveau 2 Moniteur: je geeft les onder begeleiding van een schermleraar op 1 of meerdere wapens. Je hebt een goede eigen vaardigheid op 1 of meerdere wapens.
Niveau 3 Prévôt d’armes: je hebt een goede eigen vaardigheid op tenminste 1 wapen en kan zelfstandig als schermleraar optreden en lesgeven bij een vereniging. Niveau 4 Maître d’armes: Je hebt een uitstekende eigen vaardigheid op tenminste 1 wapen, en kunt leerlingen op regionaal en nationaal niveau trainen en coachen. Niveau 5 Topcoach: als 4 maar nu kun je schermers begeleiden naar een internationaal niveau. Hiervoor worden er o.a. cursussen gegeven op de Hoge school van Amsterdam en het Hanze instituut voor sportstudies, ook is er een cursus voor talentcoach/topsportcoach 5..

Jaarlijks stelt de TC het wedstrijdprogramma samen waar de SPK competitie een belangrijk deel van uitmaakt met een maandelijkse wedstrijd op degen. Verder wordt jaarlijks het Open Defensie Kampioenschap voor het Bureau Internationale Militaire Sport georganiseerd gedurende een meerdaagse schermweek. Binnen de Defensie organisatie verzorgt de TC van de KMSV alle scherm gerelateerde activiteiten, van wedstrijd, training, demonstratie tot onderdeels-clinic en zet daarmee de rijke militaire schermtradities van de Koninklijke Officiers -en Koninklijke Onderofficiers Schermbond voort.