Wedstrijden

De wedstrijdkalender van de KMSV vermeldt per jaar de nationale en internationale wedstrijden die door de KMSV (mede) worden georganiseerd of waaraan de KMSV met schermers deelneemt. Indien KMSV leden voor een equipe worden uitgenodigd door de Technische Commissie  betreft het een wedstrijd die normaliter op de wedstrijdkalender wordt vermeld. Bijzonderheden over wedstrijden die vermeld staan op de kalender treft u doorgaans aan op subpagina’s van deze website.