Super Prestige Klassement

MeesterdegenIn 1993 startten de Koninklijke Officiers Schermbond (KOS) en de Koninklijke Onderofficiers Schermbond (KOOS) gezamenlijk het Superprestige Klassement (SPK) voor leden en aspirant-leden van de beide bonden. Dit initiatief van de huidige voorzitter van de Technische Commissie is een succesvolle formule gebleken de afgelopen 17 jaar. Deze jaarlijkse competitie die op militaire locaties in principe op een vrijdag wordt geschermd bestaat uit 8 tot 10 wedstrijden op de degen. Per wedstrijd wordt een poulestaat gepubliceerd en wordt door de TC van de KMSV een totaal klassement bijgehouden. Beide overzichten zullen op deze website te raadplegen zijn direct na de geschermde wedstrijd.

De schermer die aan het eind van het kalenderjaar als eerste eindigt, ontvangt de SPK wisselprijs tijdens de ereprijzen vergadering van het daarop volgende Assaut. De SPK wisselprijs is een “Meesterdegen” gemonteerd op een tableau, ter beschikking gesteld in 1993 door de Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie Generaal-Majoor P.H.M. Messerschmidt.

De wedstrijden worden voor actief dienende militairen als dienstverrichting aangemerkt en op de interservice sportkalender jaarlijks gepubliceerd. Deelname staat open voor alle gewone leden, aspirant en buitengewone leden en tevens voor donateurs die aan de onderlingenwedstrijden van de KMSV mogen deelnemen. Een deelnemer aan de SPK wedstrijden is gehouden aan de KNAS veiligheidseisen met betrekking tot uitrusting en schermmateriaal die voor een officiele wedstrijd worden gehanteerd, de TC KMSV volgt deze regelgeving en zal ter handhaving hiervan steekproefs gewijze controles uitvoeren. Deelname aan een SPK wedstrijd is geheel voor eigen risico, het KMSV bestuur noch de Technische Commissie van de KMSV kan voor ongelukken, verlies of vermissing aansprakelijk worden gesteld.

In 1993 is door de Gouverneur van de KMA, Generaal-majoor der Artillerie P.H.M. Messerschmidt, de ‘Meesterdegen’ ter beschikking gesteld voor de winnaar van het Super Prestige Klassement. De winnaar is die schermer, die in het verenigingsjaar tijdens SPK-wedstrijden de meeste punten heeft verzameld. De prijs kan niet in eigendom worden verkregen.

Kijk op www.nahouw.net voor de convocatie 

 

WINNAARS:

1993         G. Beekhuizen

1994         G.V. van Heerde

1995         A.W.M. van der Grinten

1996         G. Beekhuizen

1997         G.V. van Heerde

1998         V.J. Thomas

1999         G.V. van Heerde

2000         G.V. van Heerde

2001         P.J. van den Berg

2002         R.A. Francis

2003         G.V. van Heerde

2004         R.A. Francis

2005         G.V. van Heerde

2006         C.J. Dekkers

2007         G.V. van Heerde

2008         J.J.P. Breedvelt

2009         B. von Königslöw

2010         G.V. van Heerde

2011         S. Blaas

2012         G.V. van Heerde

2013         E.P.M. van der Klip

2014         E.P.M. van der Klip

2015         B.O. Blaas

2016         B.O. Blaas

2017         E.P.M. van der Klip