Super Prestige Klassement

MeesterdegenIn 1993 startten de Koninklijke Officiers Schermbond (KOS) en de Koninklijke Onderofficiers Schermbond (KOOS) gezamenlijk het Superprestige Klassement (SPK) voor leden en aspirant-leden van de beide bonden. Dit initiatief van de huidige voorzitter van de Technische Commissie is een succesvolle formule gebleken de afgelopen 30 jaar. Deze jaarlijkse competitie die op militaire locaties in principe op een vrijdag wordt geschermd bestaat uit 8 tot 10 wedstrijden op de degen. Per wedstrijd wordt een poulestaat gepubliceerd en wordt door de TC van de KMSV een totaal klassement bijgehouden. Beide overzichten zullen op deze website te raadplegen zijn direct na de geschermde wedstrijd.

De schermer die aan het eind van het kalenderjaar als eerste eindigt, ontvangt de SPK wisselprijs tijdens de ereprijzen vergadering van het daarop volgende Assaut. De SPK wisselprijs is een “Meesterdegen” gemonteerd op een tableau, ter beschikking gesteld in 1993 door de Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie Generaal-Majoor P.H.M. Messerschmidt.

De wedstrijden worden voor actief dienende militairen als dienstverrichting aangemerkt en op de interservice sportkalender jaarlijks gepubliceerd. Deelname staat open voor alle gewone leden, aspirant en buitengewone leden en tevens voor donateurs die aan de onderlingenwedstrijden van de KMSV mogen deelnemen. Een deelnemer aan de SPK wedstrijden is gehouden aan de KNAS veiligheidseisen met betrekking tot uitrusting en schermmateriaal die voor een officiële wedstrijd worden gehanteerd, de TC KMSV volgt deze regelgeving en zal ter handhaving hiervan steekproefs gewijze controles uitvoeren. Deelname aan een SPK wedstrijd is geheel voor eigen risico, het KMSV bestuur noch de Technische Commissie van de KMSV kan voor ongelukken, verlies of vermissing aansprakelijk worden gesteld.

In 1993 is door de Gouverneur van de KMA, Generaal-majoor der Artillerie P.H.M. Messerschmidt, de ‘Meesterdegen’ ter beschikking gesteld voor de winnaar van het Super Prestige Klassement. De winnaar is die schermer, die in het verenigingsjaar tijdens SPK-wedstrijden de meeste punten heeft verzameld. De prijs kan niet in eigendom worden verkregen.