Inschrijven Zilveren Degen

Deelnemers kunnen zich inschrijven. Bezoeken zijn vanwege de Noodverordening in combinatie met lokaal beleid vanuit het Ministerie van Defensie niet toegestaan. Helaas kunnen wij ouders, supporters en alle overige niet-schermers geen toegang geven tot de locatie.

  PERSOONSGEGEVENS (VERPLICHT)

  Legitimatie

  Legitimatie documentnummer (niet nodig i.g.v. SMARTCARD)

  !! Schermers dienen zich tevens via Nahouw aan te melden !!

  IK MELD MIJ AAN VOOR:

  Degen HerenDegen Damens

  Uw gegevens worden in het kader van de AVG gebruikt t.b.v. aanmelden als schermer op militair tereein alsmede om de aantallen deelnemerss te bepalen voor de activiteiten. Vanuit de COVID Noodverordening zijn aanvullende gegevens benodigd om contactonderzoek uit te voeren indien er Corona besmetting plaats vind. De gebruikte gegevens worden door de verplichting van de Noodverordening 14 dagen bewaard en na afloop verwijderd.

  Indien u niet alle gegevens juist aanlevert, kan u de toegang tot de locatie worden geweigerd.

  Aanmeldingen na woensdag 14 oktober 2020 worden niet in behandeling genomen

  Aanmeldingen worden periodiek verwerkt. Indien u specifieke vragen heeft, deze gelieve te mailen naar wedstrijden@kmsv.nl