Overlijdingsberichten

Kap b.d. F.A.Vermeltfort overleden

Op maandag 15 juli j.l. is op 97-jarige leeftijd Kapitein b.d. F.A.Vermeltfort overleden, als militair en Maitre een zeer gewaardeerd KOOS en later KMSV lid, de miltaire sport en vooral het militaire schermen zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn inzet en discipline golden als voorbeeld voor vele jonge schermers. Hij heeft tot op hoge leeftijd zijn interesse voor het schermen behouden. Het bestuur was tijdens zijn uitvaart en crematieplechtigheid vertegenwoordigd door de Voorzitter TC Toon van der Grinten. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Erelid LKol b.d. der Cavalerie M.C. van der Hoog overleden

Ons erelid Luitenant-Kolonel b.d. der Cavalerie M.C. van der Hoog is op maandag 17 juni j.l. op de leeftijd van 82 jaar overleden. Een zeer prominent lid van de KMSV is daarmee heengegaan. Het bestuur van de KMSV condoleert de nabestaanden van Max van der Hoog en wenst hen alle sterkte met het verwerken van dit verlies. Tijdens de uitvaart werd het bestuur en de vereniging vertegenwoordigd door ons bestuurslid Gerrit Beekhuizen en ons erelid Martin Ariaans. Max van der Hoog trad als Ritmeester in 1964 toe tot het KOS bestuur en bleef in verschillende betuursfuncties lid tot 1986. In die 22 jaren vervulde hij o.m. de functie van commissaris materieel (4 jaar), de functie van voorzitter TC (5 jaar) en de functie van vice-voorzitter gedurende 7 jaren.