Geschiedenis

Meer dan een eeuw geleden krijgt het militaire schermen een gezicht. De schermende officieren verenigen zich. Enkele jaren later volgen de onderofficieren. Schermen als sport is dan een zuiver militaire aangelegenheid. In die tijd ook staan tal van militairen op de erepodia bij Europese, Wereld- en Olympische kampioenschappen. Mede door het veranderen van de professie van militair komt dit heden ten dage minder voor. Desondanks is de verenigde militaire schermerij van groot belang gebleven voor het overleven van de sport. Zo ook heeft de nationale schermwereld in dat opzicht, ook nu nog veel te danken aan vrijwilligers en officials van militaire herkomst, zoals opleiders, maîtres en  jurypresidenten.

Meer dan honderd jaar strekt de geschiedenis van het militaire schermen zich uit. Bij de leden van de al in 1897 opgerichte Koninklijke Officiers Schermbond en de in 1901 opgerichte Koninklijke Onderofficiers Schermbond doet halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw de gedachte opgeld, dat er eigenlijk geen rationele gronden meer zijn om in de schermsport onderscheid te maken tussen officieren en onderofficieren. Een gezamenlijke inzet zou kunnen leiden tot een verbetering van de mogelijkheden. Dit leidt in 1996 tot een fusie en de geboorte van de KMSV. Die geschiedenis van het militaire schermen, van het ontstaan en het wel en wee van de Koninklijke Militaire Schermvereniging zijn in een aantal alinea’s voor u samengevat.