Schermprijzen

Onder de links in het menu vindt u alle prijzen en waarderingen welke de Koninklijke Militaire Schermvereniging momenteel kent.

Tijdens de rijke, meer dan 100 jaar lange geschiedenis van de militaire schermbonden waaruit de huidige vereniging is ontstaan, zijn er prachtige, interessante en soms unieke ereprijzen ter beschikking gesteld voor die eindeloos vele wedstrijden en toernooien welke er in die lange periode zijn verschermd.

Al deze prijzen vertellen niet alleen een verhaal over de schenker van de prijs, maar ook over de soms gedurende vele jaren terugkerende strijd welke op de meest uiteenlopende lopers door militaire en burgerschermers om deze trofeeën zijn gevoerd.

Bij de fusie van 1996 is door het eerste bestuur van de KMSV een keuze gemaakt en een ereprijzenherbestemmingsplan doorgevoerd. Sommige prijzen hielden hun bestemming, andere prijzen kregen een nieuwe bestemming. Een aantal is afgevoerd en deze zijn gevoegd bij de historische verzameling van de vereniging.

Als u ontbrekende gegevens kan aanleveren of een feit leest dat niet (geheel) goed is weergegeven verzoeken wij u contact op te nemen met de technische commissie van de KMSV.