Assaut

Het belangrijkste meerdaagse schermevenement dat door de KMSV jaarlijks wordt georganiseerd is het Assaut. Oorspronkelijk betekent “Assaut” het hoffelijke gevecht tussen twee schermers maar voortkomend uit de Koninklijke Officiers Schermbond’s traditie worden de individuele wedstrijden en equipe-ontmoetigen tijdens deze dagen samengevat onder de naam KMSV Assaut. Sinds de fusie in 1996 is ook het “KOOS Wapenfeest” dat jaarlijks door de Onderofficiers  Schermbond werd gehouden in het KMSV Assaut geïntegreerd.

 120ste KMSV Assaut  van maandag 16 t/m donderdag 19 april 2018 – locatie Generaal Spoorkazerne Ermelo