De jaren voor de oorlog

Voor de KOOS is 1930 weer een succesvol jaar, de Javabeker wordt voor de tweede maal gewonnen en in de strijd om de Incassobeker, een wedstrijd van gelijkwaardig kaliber, wordt de KOS-équipe tweede.

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van beide bonden is het overlijden van kapitein J. Doorman op 28 februari 1931, op 49-jarige leeftijd. Voor de KOS is het een verlies van waarschijnlijk de meest getalenteerde schermer die Nederland ooit heeft gekend en voor de KOOS is Doorman iemand die altijd op de bres heeft gestaan voor het schermen van de onderofficieren.

Een tijdgenoot, A.E.W.de Jong, neemt de fakkel over. Hij heeft samen met D.Scalongne, G.van Rossem, W.P. Hubert van Blijenburgh, Nardus, J. van der Wiel, Wynoldy Daniëls, C.W. Ekkart en M.H. van Duim, de militaire en burger schermlopers in binnen- en buitenland onveilig gemaakt.

Tijdens het 31e Wapenfeest in Maastricht lijdt de KOOS een groot verlies. Er wordt bericht ontvangen dat de voorzitter en mede-oprichter van de KOOS, de heer J.Th.E.N.D. van Schouwenburg is overleden. De wedstrijden worden onderbroken voor een herdenking van één der grote mannen van de bond die hij heeft laten uitgroeien tot een solide organisatie met veel gemotiveerde schermers en bestuurders, waarmee hij de basis heeft gelegd voor een goede toekomst.

In 1933 is de KOOS organisator voor de wedstrijden om de Java-Beker. De organisatie verloopt vlekkeloos en het sluitstuk is het voor de derde maal, dus definitief winnen van de beker door de KOOS-equipe, bestaande uit de heren Faber, Desta, Kooien en Schriever. In dat zelfde jaar schermt het KOOS-lid E. Spronk mee in een open kampioenschap in Kopenhagen. Hij wordt 1e op sabel, 2e op degen en 3e op floret, hetgeen hem kampioen van Denemarken maakt!

Het overlijden van Z.K.H.Prins Hendrik betekent voor de KOOS het verlies van de beschermheer en daarom heerst er bij de leden grote vreugde en waardering als H.M. Koningin Wilhelmina het verzoek om Beschermvrouwe te worden aanvaardt.

Voorzover in de beschikbare documenten is na te gaan, zijn er in 1936 nog vier militairen uitgezonden naar de Olympische Spelen in Berlijn. Sergeant Ie klasse A. Faber maakt samen met Sergeant Ie klasse J. Schriever deel uit van de sabel équipe, welke de halve finale bereikt, Eint der Artillerie N.P.P. van Hoorn schermt degen individueel en tezamen met de Elnt. der Artillerie J. D. Schepers in een degen équipe, dat de kwartfinale bereikt.

In 1939 wordt de oorlogsdreiging sterk en komen de activiteiten van beide Bonden KOS en KOOS praktisch tot stilstand.

Niemand kan dan vermoeden dat het ongeveer acht jaar zal duren voordat de draad weer kan worden opgenomen en hoe groot de verliezen zullen zijn, ook in de gelederen van beide militaire schermbonden.