Kap b.d. F.A.Vermeltfort overleden

Op maandag 15 juli j.l. is op 97-jarige leeftijd Kapitein b.d. F.A.Vermeltfort overleden, als militair en Maitre een zeer gewaardeerd KOOS en later KMSV lid, de miltaire sport en vooral het militaire schermen zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn inzet en discipline golden als voorbeeld voor vele jonge schermers. Hij heeft tot op hoge leeftijd zijn interesse voor het schermen behouden. Het bestuur was tijdens zijn uitvaart en crematieplechtigheid vertegenwoordigd door de Voorzitter TC Toon van der Grinten. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe met het verwerken van dit verlies.