Technische Commissie Nieuws

AANPASSING JAARPROGRAMMA

Door de Corona maatregelen afgelopen periode zijn een aantal KMSV activiteiten afgelast. Zo heeft de Assautweek geen doorgang kunnen vinden en zijn enkele SPK’s afgelast. Helaas hebben de Corona maatregelen nog hun invloed op het jaarprogramma en zijn de volgende zaken van toepassing.

  1. Locatie Huis ter Heide is vanaf onmiddellijke ingang niet meer beschikbaar voor schermactiviteiten zoals de SPK. Reden is dat Wallaart Sacre Kamp (Huis ter Heide) in zijn geheel door Defensie wordt gebruikt als quarantaine locatie voor militairen die gepland staan om op uitzending te gaan.
  2. De activiteiten op de KMA hebben een beperktere omvang omdat de KMA genoodzaakt is haar activiteiten te spreiden over locaties en datums, zodat cadetten en kaderladen aan de 1,5 meter regel kunnen voldoen. De al schaarse capaciteit op de KMA is hierdoor nog schaarser geworden.

Het bestuur van de KMSV is bezig om de volgende activiteiten te organiseren:

  1. Nederlands Militair Kampioenschap Schermen (30-10-2020)
  2. SPK (30-10-2020)
  3. KMSV wedstrijd op Degen (combi NMK en SPK) (30-10-2020)
  4. ALV en ledendiner (30-10-2020)
  5. Zilveren Degen (31-10-2020)

Bovengenoemde vijf activiteiten vinden allen voorlopig plaats op de KMA te Breda. Door de maatregelen en de daaruit voortvloeiende (indirecte) beperkingen is het bestuur genoodzaakt keuzes te maken in het programma. Hierdoor zal er geen Zilveren Floret en Zilveren Sabel plaatsvinden tijdens Zilveren Wapens. Niet alle activiteiten van de Assautweek zullen dit jaar georganiseerd worden, enkel de traditionele KMSV Degen wedstrijd, ALV en het ledendiner. Voor de overige edities van de SPK is het bestuur nog aan het kijken naar een alternatieve locatie.

Wij hopen dat de leden begrip hebben voor de situatie en doen hiermee als bestuur een verzoek op de flexibiliteit van een ieder.

Sporten en de Coronacrisis

Sporten tijdens de Coronacrisis eist veel van ons allemaal. Daarom voert de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek uit naar sporten tijdens Corona. Daarbij kijken zij bijvoorbeeld naar manieren waarop sporters hun eigen ervaring vorm geven, in een flow terecht komen en daarmee hun prestatie kunnen verbeteren. Ook onderzoeken zij wat de rol is van piekeren over Corona. Wil jij hen helpen? Door op de onderstaande link te klikken kun je deelnemen aan het onderzoek. Dit zal ongeveer 10 tot 15 minuten van jouw tijd kosten. Over een paar weken kunnen zij concrete tips sturen op basis van de resultaten. Deze tips kunnen jou helpen de sportervaring een boost te geven!


https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7OMOoHbUXChJkot

ASSAUTWEEK EN NMK AFGELAST

Gelet op de maatregelen rondom het Coronavirus en de bijkomende onzekerheid heeft het bestuur van de KMSL in overleg met Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) besloten de Assautweek en het NMK Schermen – dat gepland stond voor april – te annuleren. Het bestuur en het BIMS zullen de ontwikkelingen blijven volgen en bekijken of de wedstrijden later dit jaar alsnog doorgang kunnen vinden.

SPK3 KOMT TE VERVALLEN

Defensie heeft donderdag 12 maart aanvullende maatregelen genomen tegen het Corona virus. Aangezien het SPK op militair terrein wordt georganiseerd volgen wij als bestuur de maatregelen van Defensie. Hierdoor komt de SPK van maart te vervallen. Wij volgen de berichtgeving rondom Corona en zullen eventuele maatregelen via de website en email verspreiden.

Bestuursmutatie en uitzending

Na vele jaren van trouwe dienst is met de ALV van april dit jaar Frits Snijdewint opgevolgd door de Eerste-luitenant Frank van der Wilt. Frits heeft ten overstaande van de leden als blijk van waardering een exclusieve Floret gekregen met bijbehorende oorkonde. Wij danken Frits voor zijn onafgebroken inzet en trouwe dienst voor de vereniging. Frits heeft te kennen gegeven de komende periode nog zorg te willen dragen voor het vaandel, de ere-prijzen en het contact te blijven behouden met de leverancier van de medailles. Ondanks dat Frits geen formele functie bekleed binnen het bestuur zijn we zeer verheugd dat hij wel verbonden blijft bij het bestuur.

Eerste-luitenant Frank van der Wilt is met de ALV van april 2018 toegetreden als lid binnen de Technische Commissie van de KMSV. Hij zal de komende periode ingewerkt worden en uiteindelijk ondersteuning bieden in de organisatie van de verschillende activiteiten. Frank gaat eerst voor het Ministerie van Defensie op uitzending naar Afghanistan als Radiologisch Laborant. Wij wensen Frank veel succes in deze nieuwe functie alsmede de uitzending.

Stichting Sportonderscheidingen hernieuwt samenwerking met de KMSV

Recent is door de voorzitter van de Stichting Sportonderscheidingen Majoor (res) Elias Woudenberg overleg gevoerd met de voorzitter en TC van de KMSV, dit onderhoud heeft geleid tot een hernieuwde samenwerking waarbij de KMSV de militairen die trainen voor de Moderne Vijfkamp of als zelfverdedigingseis voor de Nationale Sportmedaille schermen kiezen, zal gaan faciliteren. Klik voor nadere informatie op https://www.vijfkamp.nl/extern/newsflash.php?id=209 voor het nieuwsbericht van de Stichting Sportonderscheidingen. KMSV informatie via wedstrijden@kmsv.nl