Erebrassard KMSV

ErebrassardDe grootste Nederlandse successen op Internationaal schermgebied in de eerste 40 jaren van de twintigste eeuw werden behaald door officieren die daardoor de naam van de KOS voorgoed vestigde. Het toenmalige bestuur meende in 1936 zowel diegenen, die hieraan zoveel hadden bijgedragen, als ook diegenen die dit in de toekomst zouden doen, te moeten onderscheiden.

Een puntentelling werd ontworpen, waarbij de resultaten van deelname aan grote wedstrijden, naar belangrijkheid daarvan, werden gewaardeerd. De puntentelling is nu als volgt:

 1. Wanneer een schermer, lid van de KMSV, volgens de in pt 2 nader aan te geven regeling, 30 punten behaalt, komt hij in aanmerking voor de toekenning van het ERE-BRASSARD.
 2. Regeling voor het behalen van punten:

Een schermer, lid van de KMSV, behaalt voor het winnen van:

 1. het Wereldkampioenschap of Olympisch kampioenschap per wapen 30 punten;
 2. het Internationaal militair kampioenschap van de CISM per wapen 30 punten;
 3. het nationaal kampioenschap van de KNAS per wapen 12 punten;
 4. het nationaal inter-service militair kampioenschap per wapen 6 punten;
 5. het KMSV- kampioenschap in de hoogste klasse per wapen 3 punten;
 6. het per wapen en per keer behoren tot een schermequipe, uitgezonden door de KNAS, bij de wereldkampioenschappen of bij de Olympische Spelen 8 punten;
 7. het per wapen en per keer behoren tot een schermequipe, uitgezonden door de KNAS, in een internationale wedstrijd 4 punten;
 8. het per wapen en per keer behoren tot een schermequipe, uitgezonden door de CISM, internationale kampioenschappen 3 punten;
 9. het per keer behoren tot een schermequipe, uitgezonden door de KMSV/CISM in een internationale wedstrijd, behoudens trainingswedstrijden 2 punten;
 10. het per keer behoren tot een schermequipe, uitgezonden door de KMSV in een nationale wedstrijd 1 punt.

N.B. Indien de équipe als bedoeld in sub 6 t/m 10, waartoe de schermer behoort, in die wedstrijd de eerste prijs behaalt, wordt het aantal verdubbeld.


Dit ere-teken, bestaande uit een goud omstikte rood-wit-blauwe armband met goud geborduurd de Nederlandse Leeuw, bedekt door een kroon, werd verleend aan de volgende officieren en onderofficieren:

1936:

 1. van de Wiel LKolonel bd
 2. van Rossum Majoor bd
 3. Driebergen Off. van Adm 1e klasse

Jhr K.J. van den Brandeler Majoor bd

H.D. Scherpenhuyzen Kolonel bd

1937: Mr J.D. Schepers Lt-generaal bd

1938:

C.W. Ekkart LKolonel bd

N.P.P. van Hoorn Majoor bd

1952: Hordijk KtZ bd

1953: Drs O. van Kregten K.t.Z adm bd

1957:

H.J. van de Meer Generaal-maj bd

S.H.J. Los Majoor Klu bd

1958: A.E.W. de Jong Majoor bd

1960:

J.C.F. Reep Lkolonel bd

F.E. Meijnderts Lt-generaal bd

E.A. Sant LKolonel

M.J. Wilmink Lt-generaal

1962: H.W. Handgraaf LKolonel tit bd

1966: W.B.K.H. van de Moolen Majoor bd

1967: J.H. van de Wall KtZ adm bd

1968: M.P.Feith jr Oud res Elnt

1969:

J.J.H. Texier Majoor Klu

A.A.J.S. Monshouwer Kapitein

1971: A. van Asselt Oud res Elnt

1972: J. Sauerbier Couvee Res Kap der Mariniers

1978: C.E. Haertlein Lkolonel

1980: C.A. Copray Oud res Eltn

1981: G.N.J.H. Burema LTZ1

1990: I. van den Heuvel LTZ1

1991: G. Beekhuizen Aooi KMar

2004: S. Tol LTZ2

2009:

 1. Verwijlen Wmr1 KMar
 2. Kardolus

2012:  E.P.M. van der Klip KLTZE

2019: B.O. Blaas Sm KLu