SPK puntentelling

Uitgangspunten om tot een nieuwe puntentelling te komen :

Niet-leden kunnen deelnemen, worden geklasseerd per wedstrijd maar niet voor het SPK

Zwaarte der wedstrijd wordt door niet-leden en aantal deelnemers verdisconteerd

Vaak deelnemen wordt beloond

REGELING ZOALS WORDT TOEGEPAST

  1. Per wedstrijd is het maximum aantal te behalen punten gelijk aan het aantal deelnemers n + 10.
    Hier in dit voorbeeld met 21 deelnemers maximaal 31 punten voor de 1ste plaats, vervolgens vanaf 7deplaats aftrekpunten.
plaats punten   plaats punten
1 n+10 1 31
2 n+8 2 29
3 n+6 3 27
4 n+4 4 25
5 n+2 5 23
6 n 6 21
7 n-2 7 19
8 n-4 8 17
9 n-6 9 15
10 n-8 10 13
11 n-10 11 11
12 n-11 12 10
13 n-12 13 9
14 n-13 14 8
15 n-14 15 7
16 n-15 16 6
17 n-16 17 5
18 n-17 18 4
19 n-18 19 3
20 n-19 20 2
21 n-20 21 1

 

  1. Niet KMSV leden worden in de einduitslag van een wedstrijd opgenomen, inclusief de behaalde punten, maar komen niet voor in het klassement. Personen die gedurende het kalenderjaar lid worden van de KMSV komen in het klassement voor met de punten behaald nadat zij zich als lid hebben aangemeld.
  2. Indien een deelnemer tijdens een wedstrijd opgeeft of uitvalt, wordt het tot dan toe behaalde resultaat meegerekend in de einduitslag voor wat betreft de gewonnen partijen, indices en verloren partijen worden niet meegerekend.
  3. Bij een gelijk aantal punten in het SPK klassement wordt de schermer die aan meer wedstrijden heeft deelgenomen hoger geplaatst. Bij een gelijk aantal wedstrijden telt vervolgens het deelnemeraantal per wedstrijd.
Aantal wedstrijden per jaar Aantal wedstrijden dat telt voor het klassement
4 3
5 4
6 5
7 6
8 6
9 7
10 8

 

  1. Het aantal wedstrijden dat meetelt voor het klassement is afhankelijk van het aantal SPK-wedstrijden dat in een jaar plaatsvindt. Bij een aantal wedstrijden per jaar N van minder dan 8 tellen mee N-1 wedstrijden; bij een aantal van 8 of meer wedstrijden per jaar tellen mee N-2 wedstrijden. De beste resultaten van een schermer tellen mee (zie kolom hierboven).
  2. Deze puntentelling wordt met instemming van de ALV 2010 met terugwerkende kracht toegepast per 1 januari 2010.

Voorzitter TC KMSV

A.W.M. van der Grinten