Latest Posts

Eindklassering SPK 2018

Helaas is op 21 december de laatste SPK van 2018 niet doorgegaan waardoor het aantal wedstrijden op 8 is blijven staan, hier vindt u het   Eindklassement SPK-2018 KMSV leden waarbij de niet-en aspirant leden uit de uitslag zijn verwijderd. Na aftrek van de 2 slechtste resultaten is Michael van der Klip als eerste geëindigd, George van Heerde als tweede en wist Jasper Schout op de derde plaats beslag te leggen. Op 22 december is Tweede Luitenant KLu Antoinette Hofman geslaagd voor het brevet “Meester op Sabel” waarmee het aantal geslaagden op 11 komt sinds de invoering van de nieuwe regeling in 2010. Noteer voor de SPK 2019 de data die vermeld staan op de wedstrijdkalender, de eerst volgende zal gehouden worden op 25 januari 2019.

Adjudant b.d. Henk de Vos overleden

Op 8 oktober 2018 is Adjudant Bottelier b.d. Henk de Vos op 82-jarige leeftijd overleden. Henk is lang actief lid van de KOOS en KMSV geweest en heeft zich vele jaren ingezet voor SV Zeemacht en de Adelborsten Schermvereniging “Olympia” te Den Helder. Namens het bestuur waren de vice-voorzitster en de voorzitter TC bij de afscheidsbijeenkomst aanwezig. Het bestuur wenst zijn echtgenote, kinderen en overige familieleden veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Uitslagen SaDeCombi wedstrijd gehouden 29 september 2018

Voor de tweede keer, na vorig jaar weer geïntroduceerd te zijn door de KMSV,  zijn de SaDe Combi equipewedstrijden gehouden op 29 september op de KMA. Met 10 equipes bestaande uit sabel-en degenschermer/sters heeft een levendige competitie de volgende resultaten opgeleverd. Team uitslag SaDe Combi 2018 teamuitslag en de individuele uitslagen SaDe Combi 2018 uitslag individueel