Benoeming

Koninklijke onderscheiding voor Rudolph Francis

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen voor Koningsdag heeft KMSV-lid Elt Rudolph Francis uit de handen van de Minister van Defensie de versierselen behorende bij het Lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden uitgereikt gekregen. Het bestuur van de KMSV feliciteert Rudolph en zijn familie met deze onderscheiding.

Lintje 2 Rudolf Lintje Rudolf

oud voorzitter KMSV benoemd tot erelid

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de KMSV is vertrekkend voorzitter BGen b.d. M.H.G. (Marius) van Zeijts benoemd tot erelid binnen de KMSV. Nadat Marius naar buiten werd gelokt stemde de leden in met het erelidmaatschap. Marius heeft dit erelidmaatschap verdient vanwege zijn langdurige prestaties als voorzitter binnen de KMSV. Onder zijn voorzitterschap zijn talloze zaken uitgewerkt waaronder het opnieuw vastleggen van het Meesterbrevet binnen Defensie. Namens het bestuur willen wij Marius bedanken voor zijn inzet gedurende al die jaren en feliciteren met het erelidmaatschap.

Tekenen DSR-001   Bronbeek 2015KMSV bestuur 2016

 

Vicevoorzitter KMSV bevorderd.

Vicevoorzitter KMSV – SMI Anne-Marieke van Hulst – is aangenomen op een functie binnen de LO/Sport groep op de KMA. Zij zal hierbij tevens worden bevorderd tot adjudant. Het bestuur feliciteert Anne-Marieke met haar nieuwe functie en bevordering.

Erelid J. de Kleyn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer de Kleyn is op maandag 2 februari 2015 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk.

Receptie-02-02-15--148 Receptie-02-02-15--150

Als Majoor der Infanterie trad Jan de Kleyn in 1981 toe tot het bestuur van de Koninklijke Officiers Schermbond in de functie van voorzitter Technische Commissie. Hij bekleedde deze functie t/m 1983 inmiddels werd hij bevorderd tot Luitenant-kolonel. In deze hoedanigheid was hij ook voorzitter van de commissie die in 1982 het 85- jarig KOS jubileum organiseerde. Door o.m. het bataljoncommando dat volgde heeft hij zijn activiteiten als bestuurslid en verdienstelijk sabreur moeten onderbreken maar in 1987 werd Jan in de rang van Kolonel vice-voorzitter van de KOS waarna hij in 1988 het voorzitterschap op zich nam t/m 1995.  De grote verdienste van Jan de Kleyn in deze periode was de voorbereiding en uiteindelijke realisatie van de fusie tussen de Koninklijke Onderofficiers Schermbond en de Koninklijke Officiers schermbond. Een delicate zaak die gezien de rijke historie van beide bonden al in eerdere stadia tot mislukken was gedoemd. Ondanks zijn bevordering tot Brigade-generaal en het bekleden van de functie van Hoofd Personeel KL in de laatste jaren van zijn voorzitterschap heeft hij deze fusie in nauwe samenwerking met de voorzitters van de KOOS tot stand gebracht. Naar aanleiding van bovengenoemde feiten en meer (bestuurlijke) schermverdiensten van Jan de Kleyn is het voorstel hem tot het eerste erelid van de KMSV te benoemen met algemene stemmen door de ALV op de fusievergadering aangenomen.  Het KMSV bestuur is Jan de Kleyn zeer erkentelijk voor de inspanningen die hij zich getroost heeft gedurende 13 jaren in het KOS bestuur en feliciteert hem ook namens haar leden met de Koninklijke onderscheiding die hem door de Koning is toegekend.