Degen individueel B-poule

Degen ind BDesta beker

De prijs, een beker, is in 1963 geschonken door de Heer J. J. DESTA, in leven lid van verdienste van de Koninklijke Onderofficiers Schermbond te Utrecht. Indien een zelfde persoon de prijs driemaal achtereen of in totaal vijfmaal heeft gewonnen, ontvangt hij deze in eigendom.

In 1973 is de prijs gewonnen door dhr D. J. PLAIZIER

In 1974 is de prijs gewonnen door dhr J. J. BAARS

In 1975 is de prijs gewonnen door dhr D. J. PLAIZIER

In 1976 is de prijs gewonnen door dhr D. KEUS

In 1977 is de prijs gewonnen door dhr W. J. P. JANSSEN

In 1978 is de prijs gewonnen door dhr D. J. PLAIZIER

In 1979 is de prijs gewonnen door dhr J. A. C. BAARS

In 1980 is de prijs gewonnen door dhr J. A. C. BAARS

In 1981 is de prijs gewonnen door dhr J. A. C. BAARS

In 1981 heeft de heer J.A.C. Baars de prijs in blijvend bezit ontvangen. In 1982 heeft de Heer J.J. DESTA opnieuw een beker te beschikking gesteld, welke onder dezelfde voorwaarden kan worden verkregen.

In 1982 is de prijs gewonnen door dhr A. BAARS

In 1983 is de prijs gewonnen door dhr A. J. PETRUS

In 1984 is de prijs gewonnen door dhr W. J. F. van der HEIJDEN

In 1985 is de prijs gewonnen door dhr Olaf KARDOLUS

In 1986 is de prijs gewonnen door dhr A. WIJNANTS

In 1987 is de prijs gewonnen door dhr R. VERWIJLEN

In 1988 is de prijs gewonnen door dhr L. SANNEN

In 1989 is de prijs gewonnen door dhr Th. DIJK

In 1991 is de prijs gewonnen door dhr C. VERWATER

In 1992 is de prijs gewonnen door dhr C. HEEMSKERK

In 1993 is de prijs gewonnen door dhr G. BEEKHUIZEN

In 1994 is de prijs gewonnen door dhr P. van TIEL

In 1995 is de prijs gewonnen door dhr C. HEEMSKERK

Bij de fusie is door het toenmalige bestuur de prijs bestemd voor de wedstrijd degen individueel B-poule.

In 1997 is de prijs gewonnen door mw. S.G.M. BLOOM

In 1998 is de prijs gewonnen door dhr D. BOS

In 1999 is de prijs gewonnen door dhr A.W.M. van der GRINTEN

In 2000 is de prijs gewonnen door dhr J. MAAS

In 2002 is de prijs gewonnen mw. T. MANNESSEN

In 2003 is de prijs gewonnen door dhr M. MOSCH

In 2004 is de prijs gewonnen door dhr. D. van MOURIK

In 2008 is de prijs gewonnen door dhr K.H. van der MEIJ

In 2009 is de prijs gewonnen door dhr M. van de LAGEMAAT

In 2010 is de prijs gewonnen door dhr B. von KONIGSLOW

In 2011 is de prijs gewonnen door dhr M. de JONG

Prijs is sinds 2012 niet meer uitgereikt