Latest Posts

Succesvol CHAL COMD RMA 2013

Een aantal (KMSV) selectie leden zijn het afgelopen weekend succesvol geweest tijdens de internationale wedstrijden te Brussel. Ga naar http://members.casema.nl/awmvdgrinten/. Individueel is er zeer goed gepresteerd, zie de uitslag. Ook de KMA equipe heeft weer van zich doen spreken, van de 12 equipes uit Belgie, Canada, Hongarije, Duitsland, Frankrijk, Turkije en Nederland wisten de Tlnt Verburgh, Cadet-Vaandrig van Rijn en de Cadetten-Korporaal Dumoulin en  Thijs M. de halve finale te bereiken. Er werd weliswaar van de uiteindelijke winnaar RMS Canada verloren maar om zo ver te komen hebben ze wel een geweldige strijd moeten leveren. Uiteindelijk zijn ze vierde geworden achter RMA Canada, Ecole Polytechnique (FR) en ESA (FR), gezien het sterke deelnemersveld een uitstekende prestatie. Bij de dames wist ons nieuwe KMSV-lid Lonneke Bontes 1ste te worden in een deelnemersveld van 16 schermsters. De equipe van het KIM eindigde tenslotte op de 10de plaats. Een prachtig schermweekend werd succesvol afgesloten

Oud-lid Otto Grijn overleden

Op 26 oktober j.l. is ons oud-lid Otto Grijn overleden. Otto was niet alleen als degenschermer een gewaardeerd lid maar zette zich ook later in voor het militaire schermen, zo heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de tot stand koming van het jubileumboek “100 jaar Militair Schermen” dat in 1997 verscheen. Bij het afscheid nemen van Otto is het Bestuur vertegenwoordigd door haar adviseur Vice-Admiraal b.d. Egmond van Rijn. Wij wensen de naaste familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies en zullen ons Otto als een goede schermvriend blijven herinneren.

Kap b.d. F.A.Vermeltfort overleden

Op maandag 15 juli j.l. is op 97-jarige leeftijd Kapitein b.d. F.A.Vermeltfort overleden, als militair en Maitre een zeer gewaardeerd KOOS en later KMSV lid, de miltaire sport en vooral het militaire schermen zijn hem veel dank verschuldigd. Zijn inzet en discipline golden als voorbeeld voor vele jonge schermers. Hij heeft tot op hoge leeftijd zijn interesse voor het schermen behouden. Het bestuur was tijdens zijn uitvaart en crematieplechtigheid vertegenwoordigd door de Voorzitter TC Toon van der Grinten. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

KMSV op NK Equipe 2013

Op zaterdag 6 juli heeft na vele tientallen jaren een KMSV equipe bestaande uit actiefdienende jonge militairen deel genomen aan het Nationale Kampioenschap. Ze wisten op een verdienstelijke 11 de plaats beslag te leggen. Op de foto van links naar rechts: Korporaal-Adelborst Willem Santema, Elnt Pelle Castenmiller (teamcaptain), Tlnt Michel Beverloo en LTZA3 Thimo Dalm.NK Equipe 2013

Afscheid VOKIM – CDRE J. Snoeks

Op vrijdag 5 juli 2013 heeft CDRE J. Snoeks afscheid genomen als laatste VOKIM van de Marine. Tijdens zijn FLO-receptie heeft hij aan de voorzitter TC een wisselprijs overhandigd, de VOKIM beker, die als prijs geldt voor de jaarlijkse equipe-ontmoeting tussen Cadetten en Adelborsten. In een kort woord is hij bedankt voor zijn inzet m.b.t. het militaire schermen.

Erelid LKol b.d. der Cavalerie M.C. van der Hoog overleden

Ons erelid Luitenant-Kolonel b.d. der Cavalerie M.C. van der Hoog is op maandag 17 juni j.l. op de leeftijd van 82 jaar overleden. Een zeer prominent lid van de KMSV is daarmee heengegaan. Het bestuur van de KMSV condoleert de nabestaanden van Max van der Hoog en wenst hen alle sterkte met het verwerken van dit verlies. Tijdens de uitvaart werd het bestuur en de vereniging vertegenwoordigd door ons bestuurslid Gerrit Beekhuizen en ons erelid Martin Ariaans. Max van der Hoog trad als Ritmeester in 1964 toe tot het KOS bestuur en bleef in verschillende betuursfuncties lid tot 1986. In die 22 jaren vervulde hij o.m. de functie van commissaris materieel (4 jaar), de functie van voorzitter TC (5 jaar) en de functie van vice-voorzitter gedurende 7 jaren.